Hiển thị tất cả 11 kết quả

Homestay, khách sạn, Resort và nhiều loại hình khác

New
Thấp hơn 15% so với bình thường
Bao gồm Buffet
1 đánh giá
Giá trị tốt nhất trong 50 nơi lưu trú tại Nha Trang
Thực hiện biện pháp an toàn
✓ Hủy miễn phí

 Agoda.com

Thực hiện biện pháp an toàn

✓ Đặt phòng ngay, thanh toán khi lưu trú

✓ Hủy miễn phí

Thấp hơn 25% so với bình thường
Bao gồm Buffet
Giá trị tốt nhất trong 50 nơi lưu trú tại Nha Trang
Thực hiện biện pháp an toàn
✓ Hủy miễn phí

Booking.com

Thực hiện biện pháp an toàn

✓ Đặt phòng ngay, thanh toán khi lưu trú

✓ Hủy miễn phí

Thấp hơn 25% so với bình thường
Bao gồm Buffet
Giá trị tốt nhất trong 50 nơi lưu trú tại Nha Trang
Thực hiện biện pháp an toàn
✓ Hủy miễn phí

 Agoda.com

Thực hiện biện pháp an toàn

✓ Đặt phòng ngay, thanh toán khi lưu trú

✓ Hủy miễn phí

Giảm giá!
Thấp hơn 25% so với bình thường
Bao gồm Buffet
1,600,000

Expedia
1.820.352 ₫
Booking.com
2.683.023 ₫
Hotels.com
1.820.352 ₫
Trip.com
1.394.903 ₫

1,600,000
Giá trị tốt nhất trong 50 nơi lưu trú tại Nha Trang
Thực hiện biện pháp an toàn
✓ Hủy miễn phí
1,600,000

 Agoda.com

Thực hiện biện pháp an toàn

✓ Đặt phòng ngay, thanh toán khi lưu trú

✓ Hủy miễn phí

Giảm giá!
Thấp hơn 25% so với bình thường
Bao gồm Buffet
1,900,000
1,900,000
Giá trị tốt nhất trong 50 nơi lưu trú tại Nha Trang
Thực hiện biện pháp an toàn
✓ Hủy miễn phí
1,900,000

 Agoda.com

Thực hiện biện pháp an toàn

✓ Đặt phòng ngay, thanh toán khi lưu trú

✓ Hủy miễn phí

Giảm giá!
Thấp hơn 35% so với bình thường
Bao gồm Buffet
1,394,903
1,394,903
1 đánh giá
Giá trị tốt nhất trong 50 nơi lưu trú tại Nha Trang
Thực hiện biện pháp an toàn
✓ Hủy miễn phí
1,394,903

 Agoda.com

Thực hiện biện pháp an toàn

✓ Đặt phòng ngay, thanh toán khi lưu trú

✓ Hủy miễn phí

Giảm giá!
Thấp hơn 25% so với bình thường
Bao gồm Buffet
2,200,000
2,200,000
Giá trị tốt nhất trong 50 nơi lưu trú tại Nha Trang
Thực hiện biện pháp an toàn
✓ Hủy miễn phí
2,200,000

 Agoda.com

Thực hiện biện pháp an toàn

✓ Đặt phòng ngay, thanh toán khi lưu trú

✓ Hủy miễn phí

Giảm giá!
Thấp hơn 25% so với bình thường
Bao gồm Buffet
2,200,000
2,200,000
Giá trị tốt nhất trong 50 nơi lưu trú tại Nha Trang
Thực hiện biện pháp an toàn
✓ Hủy miễn phí
2,200,000

 Agoda.com

Thực hiện biện pháp an toàn

✓ Đặt phòng ngay, thanh toán khi lưu trú

✓ Hủy miễn phí

Giảm giá!
Thấp hơn 25% so với bình thường
Bao gồm Buffet
1,900,000
1,900,000
Giá trị tốt nhất trong 50 nơi lưu trú tại Nha Trang
Thực hiện biện pháp an toàn
✓ Hủy miễn phí
1,900,000

 Agoda.com

Thực hiện biện pháp an toàn

✓ Đặt phòng ngay, thanh toán khi lưu trú

✓ Hủy miễn phí

Giảm giá!
Thấp hơn 25% so với bình thường
Bao gồm Buffet
2,800,000
2,800,000
Giá trị tốt nhất trong 50 nơi lưu trú tại Nha Trang
Thực hiện biện pháp an toàn
✓ Hủy miễn phí
2,800,000

 Agoda.com

Thực hiện biện pháp an toàn

✓ Đặt phòng ngay, thanh toán khi lưu trú

✓ Hủy miễn phí