Hiển thị tất cả 9 kết quả

Tìm địa điểm ăn, uống, nhà hàng

Hải sản tươi sống, chế biến tại chỗ

Hải sản tươi sống

Phù hợp ăn gia đình, tiếp khách, nhậu

Phong cách ẩm thực: Món miền trung

 

1 đánh giá
Giá trị tốt nhất số 10 trong 1.549 nơi lưu trú tại Nha Trang
Thực hiện biện pháp an toàn

Phù hợp ăn gia đình, tiếp khách, nhậu

Phong cách ẩm thực: Món miền trung

Cầu Mới Đinh Tiên Hoàng, Cam Lâm, Cam Ranh, Khánh Hòa

0905215939

Hai sản tươi sống

Hải sản tươi sống

Phù hợp ăn gia đình, tiếp khách, nhậu

Phong cách ẩm thực: Món miền trung

Giá trị tốt nhất số 10 trong 1.549 nơi lưu trú tại Nha Trang
Thực hiện biện pháp an toàn

Phù hợp ăn gia đình, tiếp khách, nhậu

Phong cách ẩm thực: Món miền trung

D12 ABC, Nguyen Tat Thanh, Ward, Street Cam Lam, Cam Ranh, Khánh Hòa

0905215939

Hải sản tươi sống, chế biến tại chỗ

Hải sản tươi sống

Phù hợp ăn gia đình, tiếp khách, nhậu

Phong cách ẩm thực: Món miền trung

Giá trị tốt nhất số 10 trong 1.549 nơi lưu trú tại Nha Trang
Thực hiện biện pháp an toàn

Phù hợp ăn gia đình, tiếp khách, nhậu

Phong cách ẩm thực: Món miền trung

D12 ABC, Nguyen Tat Thanh, Ward, Street Cam Lam, Cam Ranh, Khánh Hòa

 0984231755

Nha hàng

Hải sản tươi sống

Phù hợp ăn gia đình, tiếp khách, nhậu

Phong cách ẩm thực: Món miền trung

Giá trị tốt nhất số 10 trong 1.549 nơi lưu trú tại Nha Trang
Thực hiện biện pháp an toàn

Phù hợp ăn gia đình, tiếp khách, nhậu

Phong cách ẩm thực: Món miền trung

D12 ABC, Nguyen Tat Thanh, Ward, Street Cam Lam, Cam Ranh, Khánh Hòa

0905215939

Hai sản tươi sống

Hải sản tươi sống

Phù hợp ăn gia đình, tiếp khách, nhậu

Phong cách ẩm thực: Món miền trung

Giá trị tốt nhất số 10 trong 1.549 nơi lưu trú tại Nha Trang
Thực hiện biện pháp an toàn

Phù hợp ăn gia đình, tiếp khách, nhậu

Phong cách ẩm thực: Món miền trung

D12 ABC, Nguyen Tat Thanh, Ward, Street Cam Lam, Cam Ranh, Khánh Hòa

 0818373237

Hải sản tươi sống, chế biến tại chỗ

Hải sản tươi sống

Phù hợp ăn gia đình, tiếp khách, nhậu

Phong cách ẩm thực: Món miền trung

Giá trị tốt nhất số 10 trong 1.549 nơi lưu trú tại Nha Trang
Thực hiện biện pháp an toàn

Phù hợp ăn gia đình, tiếp khách, nhậu

Phong cách ẩm thực: Món miền trung

D12 ABC, Nguyen Tat Thanh, Ward, Street Cam Lam, Cam Ranh, Khánh Hòa

 (84-167) 3 722 115

Hai sản tươi sống

Hải sản tươi sống

Phù hợp ăn gia đình, tiếp khách, nhậu

Phong cách ẩm thực: Món miền trung

Giá trị tốt nhất số 10 trong 1.549 nơi lưu trú tại Nha Trang
Thực hiện biện pháp an toàn

Phù hợp ăn gia đình, tiếp khách, nhậu

Phong cách ẩm thực: Món miền trung

D12 ABC, Nguyen Tat Thanh, Ward, Street Cam Lam, Cam Ranh, Khánh Hòa

 0972612433

Bữa sáng, Bữa trưa, Bữa tối

Hải sản tươi sống

Phù hợp ăn gia đình, tiếp khách, nhậu

Phong cách ẩm thực: Món miền trung

Giá trị tốt nhất số 10 trong 1.549 nơi lưu trú tại Nha Trang
Thực hiện biện pháp an toàn

Phù hợp ăn gia đình, tiếp khách, nhậu

Phong cách ẩm thực: Món miền trung

D12 ABC, Nguyen Tat Thanh, Ward, Street Cam Lam, Cam Ranh, Khánh Hòa

0905215939